Firwat seet d’CSV NEE zur Ofsenkung vum Wahlalter?

D’Regierung wëll e fakultatiivt aktiivt Wahlrecht fir Jonker vu 16 a 17 Joer aféieren. Firwat ass d’CSV géint déi Iddi a mengt et soll een och an Zukunft de Wahlalter an d’Groussjäregkeet net vuneneen trennen? Wéi eng Alternative proposéiert d’CSV fir eng politesch Bedeelegung vun de Jonken ze förderen?

De Generalsekretär Laurent Zeimet huet d’Positioun vun der CSV an der Fräier Tribüne erkläert: