Firwat seet d’CSV NEE zur Limitéierung vun de Ministermandater

D’Regierung wëll d’Dauer vun de Mandater vu Ministeren op maximal 10 Joer begrenzen. Firwat ass d’CSV géint déi Idee a mengt et soll een och an Zukunft dem Wieler déi Decisioun iwwerloossen ?
D’Françoise Hetto huet d’Positioun vun der CSV an der Fräier Tribune erkläert :